Samarbeten

Astrid Lindgren arbetade med de allra bästa inom olika konstformer. Hon valde noga och skapade långa och fruktbara relationer. Astrid Lindgren Aktiebolag fortsätter i hennes fotspår. Vi arbetar långsiktigt, med höga krav på kvalitet och trohet mot originalet och vi är stolta och glada över alla våra fantastiska samarbetspartners som tillsammans med oss sprider Astrid Lindgrens verk.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

När Stockholms läns landsting i början av 1990-talet beslutade att ersätta flera olika barnkliniker i Stockholm med ett enda, helt nytt och mycket bättre barnsjukhus, tillfrågades Astrid Lindgren om hon kunde låna ut sitt namn. Vid sitt tal då startskottet gick jämförde hon forna tiders auktoritära barnkliniker med det nya barnsjukhus, där nu barnen och deras välbefinnande skulle få styra både vårdformer och sjukhusets fysiska utformning – och där respekten för barnen skulle vara central. Det var mot den bakgrunden hon lånade ut sitt namn till detta nya sjukhus; Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Staty utanför Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Statyn föreställande Astrid är placerad vid ingången till sjukhuset, foto Mikael Bodner

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Syftet är att stödja och uppmuntra forskningen om barns sjukdomar. Stiftelsen stödjer både individuella forskningsinsatser och större forskningsprojekt.
Läs mer om Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades 1997 och har som mål att ”främja barns vård vid sjukhuset”. Det gör Stiftelsen bland annat genom att verka för att miljön vid och inom sjukhuset på alla sätt skall underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda deras tillfrisknande.
Läs mer om Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus här