Brev till Astrid Lindgren,  "snälla posten ni vet väll var Astrid bor, tack"

Astrid Lindgrens arkiv på Kungliga biblioteket

Astrid Lindgrens arkiv på Kungliga bibliotekets handskriftssamling i Stockholm är det största en enskild svensk lämnat efter sig. Det omfattar 140 hyllmeter och upptogs 2005 på Unescos lista över Världsminnen (Unesco Memory of the World Register).

Arkivet innehåller en mycket stor samling brev från läsare i alla åldrar spridda över hela världen, manuskript till böcker, filmer, teaterpjäser och artiklar, stenogramblock, pressklipp, royaltyredovisning över försäljningen av hennes böcker, foton, teateraffischer, dedikationsexemplar av böcker och uppsatser och mycket annat. Dessutom kopior av brev hon själv skrev, men eftersom Astrid Lindgren endast undantagsvis tog kopior av de många brev hon skrev är den delen begränsad.

Arkivet omfattar i huvudsak perioden 1933-2007. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1970, då anställningen på Rabén & Sjögrens förlag upphörde. De delar av arkivet som förvarades i hemmet, främst manuskript, stenogram och pressklipp, tycks relativt kompletta. Manuskriptsamlingen innehåller verk också från 1930-talet, d.v.s. före Astrid Lindgrens egentliga debut 1944. Genom Astrid Lindgren AB har även material daterat efter hennes bortgång i januari 2002 tillförts arkivet. Framför allt gäller det korrespondens i samband med dödsfallet samt pressklipp. De senare täcker perioden 1944-2007.

Forskare kan med tillstånd från Astrid Lindgren Aktiebolag få tillgång till dokumenten i arkivet. Alla som är intresserade har möjlighet att se förteckningen över vilka dokument som finns.

astrid-laser-crop

Astrid Lindgrens bibliotek

Att Astrid Lindgren var en läsande människa vittnar inte minst hennes egna verk om. De är fyllda av litterära citat och formuleringar om hur viktiga böckerna var i hennes liv. Hemmet på Dalagatan är fyllt av bokhyllor och mycket är också lagrat i skåp och garderober. Även i sommarhuset på Furusund fanns gott om böcker. Många av dessa är nu överförda till Astrid Lindgrens arkiv i Kungliga Biblioteket. Tillsammans innehåller boksamlingarna drygt 4 200 titlar.

Ansökan om tillgång till arkivet

För att få ta del av brev till och från Astrid Lindgren (förutom ej katalogiserade barnbrev, som är fritt tillgängliga), brev mellan andra och stenogram i Astrid Lindgrens arkiv (L230) i Kungliga bibliotekets handskriftssamling fordras tillstånd.

Vill du ansöka om att få tillgång till arkivet på KB? Mejla [email protected] för ansökningsblankett. I ansökan ska uppges vilket material du önskar ta del av.