INTEGRITETSPOLICY FÖR ASTRID LINDGREN BUTIKEN OCH ASTRID LINDGREN AKTIEBOLAG

För oss inom Astrid Lindgren-koncernen är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt då vi värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy hittar du information om hur:

Astrid Lindgren Butiken AB (org.nr 559381-6209, Östermalmsgatan 87C, 114 59 Stockholm) och
Astrid Lindgren Aktiebolag (org.nr 556685-6166, Östermalmsgatan 87C, 114 59 Stockholm)

behandlar dina personuppgifter, bland annat i samband med att du besöker vår webbplats www.astridlindgren.com och handlar i Astrid Lindgren Butiken. Vilket av bolagen som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken behandling det gäller. Den personuppgiftsbehandling som Astrid Lindgren Butiken ansvarar för listas under avsnitt 2 nedan och den personuppgiftsbehandling som Astrid Lindgren Aktiebolag ansvarar för listas under avsnitt 3 nedan.  

För information om hur vårt koncernbolag Astrid Lindgrens Vimmerby AB – som bedriver verksamheterna Astrid Lindgrens Värld, Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Vimmerby konferens och möten - behandlar dina personuppgifter, vänligen läs Astrid Lindgrens Vimmerby AB:s Integritetspolicy som finns tillgänglig här (på www.astridlindgrensvarld.se samt www.astridlindgrensnas.se).

1.       KONTAKT

Du är alltid välkommen att kontakta oss/vår kundtjänst på [email protected] eller per telefon: 08 122 025 00 med frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter eller denna policy.

2.       PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOM ASTRID LINDGREN BUTIKEN AB ANSVARAR FÖR

Astrid Lindgren Butiken behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Vissa personuppgifter samlas in genom att du uppger dessa i din kontakt med oss, såsom när du beställer online i Astrid Lindgren Butiken, när du kontaktar oss via e-post, telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier), medan andra personuppgifter samlas in av oss i samband med att du använder www.astridlindgren.com. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör.

(i)          För hantering av dina online-beställningar i Astrid Lindgren Butiken

Personuppgifter:
Personuppgifter du uppgett i samband med din beställning, såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och köpinformation (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress, betalningslösning). Om du väljer att betala mot faktura lagras även personnummer.

Användning och ändamål:
För att kunna hantera dina köp, betalningar, leveranser, reklamationer, garantiärenden, returer, och återbetalningar liksom för att kunna uppdatera och kontakta dig kring sådana ärenden.

Laglig grund
Fullgörande av avtalet mellan oss för din beställning.

När upphör behandlingen?
Orderinformation sparar vi i 36 månader från det att leverans och betalning har skett för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamations- och garantiärenden. Vid köp lagras dina uppgifter i 7 år på grund av bokföringslagen.

(ii)         För att kunna marknadsföra oss mot dig

Personuppgifter:
Personuppgifter du uppgett i samband med din online-beställning, såsom för- och efternamn, adress, ordernummer, e-postadress, telefonnummer, medlems id (om tillämpligt) samt data som samlats in på www.astridlindgren.com och från cookies, exempelvis vilka produkter du har klickat på och sidor du har besökt (läs mer här i vår Cookiepolicy)

Användning och ändamål:
Vi försöker skicka och visa dig marknadsföring och kampanjer anpassat efter dina preferenser baserat på personuppgifterna ovan som samlas in via cookies och annan spårningsteknik när du besöker våra hemsidor och social media, så kallat remarketing. Med denna information kan vi även mäta resultatet av olika annonser vi gör. För att göra detta använder vi oss främst av de annonstjänster och samarbetspartners som du finner nedan.

Du kan också läsa mer om denna insamling, delning och användning av data och i vissa fall ta bort uppgifterna som hanteras via dessa kanaler genom att följa länkarna nedan:

Google & Youtube: https://policies.google.com/privacy/partners
Vår webbplats använder remarketing med Google Adwords via leverantören Google Inc. Via detta kan personliga annonser visas för dig på andra webbplatser och via Google Sök baserat på ditt tidigare beteende på vår webbplats. Du kan välja att avstå från dessa personliga annonspreferenser via: https://adssettings.google.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580

Du kan även läsa om hur vi hanterar cookies i vår Cookiepolicy här.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag att marknadsföra oss mot dig.

När upphör behandlingen?
Vi väljer att marknadsföra våra produkter till dig upp till 24 månader efter din senaste aktivitet på www.astridlindgren.com förutsatt att du inte aktivt frånsagt dig vidare marknadsföring från oss.

 (iii)        För att kunna skicka nyhetsbrev samt för registrering av medlemskonto

Personuppgifter:
För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som du anger i samband med ett du registrerar dig för nyhetsbrev respektive registrerar dig som medlem.

Användning och ändamål:
För att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev om olika köperbjudanden och vad som är på gång hos Astrid Lindgren Butiken, samt – för det fall du registrerar dig som medlem – administrera ditt medlemskap.

Laglig grund
Samtycke som vi inhämtar i samband med att du registrera dig för vårt nyhetsbrev respektive medlemskonto.

När upphör behandlingen?
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och be att få bli avregistrerad från nyhetsbrevet respektive avsluta ditt medlemskap, genom att kontakta vår kundtjänst.

 (iv)        Om du anmäler dig till tävlingar i sociala medier som vi är med och anordnar:

Personuppgifter:
Den information du lämnar till oss i samband med tävlingen, oftast namn, kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress) liksom eventuell information som krävs för att delta i tävlingen.

Användning och ändamål:
När vi anordnar en tävling använder vi dina personuppgifter för att till exempel skicka dig nödvändig information.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag.

När upphör behandlingen?
Personuppgiftsbehandlingen upphör när tävlingen avslutats.

 (v)         För att utveckla och förbättra Astrid Lindgren Butiken och www.astridlindgren.com:

Personuppgifter:
Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat) liksom tekniska data om enheter som används (t.ex. IP-adresser), bl.a. data som samlas in av cookies. För mer information om detta, vänligen läs vår Cookie-policy här.

Användning och ändamål:
Vi använder personuppgifterna ovan för att förbättra och utveckla Astrid Lindgren Butiken och dess sortiment, www.astridlindgren.com och din kundupplevelse.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag.

När upphör behandlingen?
Personsuppgiftsbehandlingen upphör när du slutar vara aktiv på webbplatsen. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

 (vi)        För att kunna erbjuda kundservice till dig i egenskap av kund till Astrid Lindgren Butiken

Personuppgifter:
För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, köpinformation, köphistorik och information om dina beställningar (ordernummer, produkt, leveransadress, betalningslösning) samt kommunikation du uppger i din förfrågan.

Användning och ändamål:
För att kunna hjälpa dig med frågor som du ställer till oss, såsom i reklamationsärenden, kring support eller för att förbättra våra tjänster till dig utifrån den feedback du ber oss.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag.

När upphör behandlingen?
Efter 36 månader från det att leverans och betalning har skett.

 (vii)       För att följa lagar och regler kopplade till Astrid Lindgren Butikens verksamhet

Personuppgifter:
För- och efternamn, adress, betalningsinformation, betalningshistorik samt information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt och leveransadress) liksom andra personuppgifter som behöver behandlas enligt gällande lagstiftning.

Användning och ändamål:
För att följa de lagar som vi omfattas av, bland annat bokföringslagen och konsumentlagstiftning.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av.

När upphör behandlingen?
Vi behandlar personuppgifterna under den tid som krävs enligt lag. Enligt bokföringslagen behöver till exempel vissa uppgifter lagras i 7 år. Informationen är inte tillgänglig för kundtjänst under denna tidsperiod.

 (viii)      För att tillvarata Astrid Lindgren Butikens rättsliga intressen

Personuppgifter:
För- och efternamn, adress, betalningsinformation, betalningshistorik samt information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt och leveransadress) liksom andra personuppgifter som behöver behandlas enligt gällande lagstiftning.

Användning och ändamål:
Vi behandlar dina personuppgifter ovan i den mån så krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen vid fall av tvist.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag att tillvarata vår rätt.

När upphör behandlingen?
Vi upphör med personuppgiftsbehandlingen när tvisten är avslutad.

 (ix)        Om du är kontaktperson/anställd/representant för någon av Astrid Lindgren Butikens samarbetspartners (ex. speditör eller leverantör) eller hos dennes samarbetspartners:

Personuppgifter:
I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), företaget du representerar och titel.

Behandling och ändamål:
Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det krävs inom ramen för vårt affärsförhållande med dig eller företaget du representerar och därtill kopplade aktiviteter.

Laglig grund
Uppfyllande av avtal eller berättigat intresse för oss som företag.

När upphör behandlingen?
När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan; i regel sparar vi inte kontaktuppgifter längre än ett år efter det att affärsrelationen med samarbetspartnern upphört eller du avslutat din anställning/ditt uppdrag hos samarbetspartnern.

 3.       PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOM ASTRID LINDGREN AKTIEBOLAG ANSVARAR FÖR

Astrid Lindgren Aktiebolag behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör. Personuppgifterna samlas in av oss när du uppger personuppgifterna i din kontakt med oss, såsom när du kontaktar oss via e-post eller telefon.

(i)          Om du anmäler dig till ett evenemang eller tävling som Astrid Lindgren Aktiebolag är med och anordnar:

Personuppgifter:
Den information du lämnar till oss i samband med anmälan till evenemanget eller tävlingen, oftast namn, kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), samt om det erbjuds mat: ev. allergier och kostönskemål.

Användning och ändamål:
Vi är regelbundet med och anordnar olika typer av evenemang; dels evenemang för våra samarbetspartners men även evenemang och tävlingar för allmänheten som knyter an till Astrid Lindgrens berättelser, hennes författarskap eller de frågor som Astrid Lindgren engagerade sig i.

När vi anordnar ett evenemang och tävlingar använder vi dina personuppgifter för att skicka dig nödvändig information och tillmötesgå dina kostönskemål.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag.

När upphör behandlingen?
Om du deltar i evenemanget eller tävlingen som anställd hos en av våra samarbetspartners kommer vi fortsätta att lagra dina kontaktuppgifter för kommande evenemang/tävlingar vi hoppas ska intressera dig och ditt företag så länge du är anställd hos vår samarbetspartner.

Om du deltar i ett evenemang eller tävling som privatperson kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter under det efterföljande året för att kunna bjuda in dig till ytterligare evenemang vi tror att du kan vara intresserad av.

 (ii)         Om du kontaktar Astrid Lindgren Aktiebolag med en allmän fråga (eller rörande någon annan angelägenhet av generell karaktär):

Personuppgifter:
Den information du lämnar till oss när du kontaktar oss, såsom namn och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress).

Användning och ändamål:
När du hör av dig till oss (via e-post, post, telefon, sociala medier) för att till exempel ställa en fråga om Astrid Lindgren Aktiebolags rättigheter, Astrid Lindgrens författarskap, berättelser och karaktärer, göra en licensförfrågan eller informera oss om något, kommer vi använda de personuppgifter du skickat till oss för att kunna svara dig eller vidarebefordra din fråga/information till lämplig samarbetspartner.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresse som företag.

När upphör behandlingen?
Detta beror på sakens omfattning och art. Vi upphör med behandlingen så snart den inte längre är relevant för verksamheten.

 (iii)        Om du är kontaktperson/anställd/representant för någon av Astrid Lindgren Aktiebolags samarbetspartners (ex. licenstagare, leverantör, illustratör) eller hos dennes samarbetspartners:

Personuppgifter:
I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), företaget du representerar och titel.

Behandling och ändamål:
Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det krävs inom ramen för vårt affärsförhållande med dig eller företaget du representerar.

Laglig grund
Uppfyllande av avtal eller berättigat intresse för oss som företag.

När upphör behandlingen?
När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan; i regel sparar vi inte kontaktuppgifter längre än ett år efter det att affärsrelationen med samarbetspartnern upphört eller du avslutat din anställning/ditt uppdrag hos samarbetspartnern.

 (iv)        För att följa lagar och regler kopplade till Astrid Lindgren Aktiebolags verksamhet

Personuppgifter:
För- och efternamn, kontaktuppgifter till dig (såsom adress och telefonnummer till ditt arbete) liksom andra personuppgifter som behöver behandlas enligt gällande lagstiftning.

Användning och ändamål:
För att följa de lagar som vi omfattas av, bland annat bokföringslagen.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av.

När upphör behandlingen?
Vi behandlar personuppgifterna under den tid som krävs enligt lag. Enligt bokföringslagen behöver till exempel vissa uppgifter lagras i 7 år.

 (v)         För att tillvarata Astrid Lindgren Aktiebolags rättsliga intressen

Personuppgifter:
Personuppgifter vi samlar in om dig i egenskap av att du är anställd eller representant för ett företag som vi t.ex. anser använder våra rättigheter på ett olovligt sätt, i regel namn (och personnummer om du har enskild firma), och kontaktuppgifter (såsom din arbets-e-postadress, arbetstelefonnummer och adress till din arbetsgivare).

Behandling och ändamål:
Vi behandlar dina personuppgifter ovan i den mån det krävs för att tillvarata vår rätt; såsom att vi kontaktar dig i din yrkesroll för att påtala våra krav, samt för att diskutera, tvista, och/eller förlikas kring dessa. Vi kan också komma att sprida dina personuppgifter vidare till våra ombud.

Laglig grund
Berättigat intresse: Denna behandling av dina personuppgifter görs baserat på vårt berättigade intresses som företag.

När upphör behandlingen?
När ändamålet med behandlingen enligt ovan upphört.

 4.       COOKIES

Vi använder cookies, även kallat kakor, på vår webbplats www.astridlindgren.com. Läs mer om våra cookies och hur du tackar nej till dem här.

5.       DELAR ELLER SPRIDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sprider inte dina personuppgifter annat än i de fall det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och för att uppnå våra ändamål med vår behandling. Nedan kan du hitta en redogörelse för vilka bolag vi delar information med samt varför vi gör det.

(i)       Andra bolag inom vår koncern, när det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen, såsom i informations- och marknadsföringssyfte.

(ii)      Personuppgiftsbiträden: Samarbetspartners på olika områden som behandlar personuppgifterna på våra vägnar enligt våra instruktioner, dvs i egenskap av personuppgiftsbiträden, när det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan, såsom våra:

a.      Fraktbolag

b.      Betalningshanteringsbolag

c.      Annons- och marknadsföringsbolag

d.      IT-system-leverantörer

(iii)     Företag som är personuppgiftsansvariga: Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas, utan detta styrs av det företagets integritetspolicy och integritetsbehandling. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

a.      Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

b.      Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

c.      Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Om vi behandlar dina personuppgifter med anledning av att du arbetar hos någon av våra samarbetspartners, såsom förlag, licenstagare, evenemangspartners och ombud, kan vi även komma att sprida dina personuppgifter till andra samarbetspartners om det finns skäl för detta inom ramen för våra respektive affärsförhållanden (såsom att ni båda delar kontaktuppgifter med varandra inom vårt godkännandesystem).

6.       ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL S.K. TREDJE LAND (LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET - EES):

Vår personuppgiftsbehandling sker huvudsakligen inom Sverige och EU/EES. Om och i den mån överföring till tredje land är nödvändig, sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. genom att vi kontrollerar om kommissionen ansett att det tredje landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling, genom att tillämpa kommissionens modellklausuler, eller med ditt samtycke.   

7.       VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

På begäran (att framställas till vår e-postadress ovan och nedan) har du rätt att:

(i)          Få registerutdrag, dvs. en bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna;

(ii)         Kräva korrigering om dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga;

(iii)        Kräva radering (”rätt att bli bortglömd”) av dina personuppgifter om ändamålet för personuppgiftsbehandlingen inte längre är tillåten, nödvändig eller rimlig under omständigheterna;

(iv)        Överföra personuppgifter som du lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) om den lagliga grunden för vår behandling är för att uppfylla ett avtal med dig eller ditt samtycke.  

(v)         Begränsa personuppgiftsbehandlingen i vissa fall om behandlingen stöds på berättigat intresse, samt

(vi)        Invända mot personuppgiftsbehandlingen om den stöds på berättigat intresse.

 8.       KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN

Du är alltid välkommen att kontakta oss på [email protected] eller per telefon: 08 122 025 00 med frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter eller denna policy eller om du vill tillvarata din rätt på något sätt. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du hör av dig till oss så att vi kan se om vi kan tillmötesgå dina önskemål. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, vänligen se www.datainspektionen.se.

9.       ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.