Astrid med katt

Stiftelsen Solkatten

Stiftelsen Solkatten stiftades av Astrid Lindgren efter att hon 1986 mottagit det danska leksaksföretaget Legos kulturpris. För prissumman, 350 000 svenska kronor, valde Astrid Lindgren att skapa Stiftelsen Solkatten till stöd för barnkulturen i Sverige och på andra håll. Stiftelsens huvudändamål är att verka för barns och ungdoms bästa.

Detta sker genom att uppmuntra och stödja såväl dem som författar, som dem som verkar för kännedom om, utgivning av eller spridande av barn- och ungdomslitteratur, genom bidrag stödja kvalitetstidningar och tidskrifter för barn och ungdom, samt lämna bidrag även till andra projekt, i den mån dessa direkt eller indirekt bidrar till förverkligande av ändamålet.

Stiftelsen skall även kunna lämna bidrag till undervisning och utbildning av personer, som i vetenskaplig anda forskar kring frågor rörande barnkultur och som därjämte har förmåga att lättillgängligt levandegöra sina forskningsresultat.

Stiftelsen Solkatten är fristående från Astrid Lindgren Aktiebolag och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län. Solkattens styrelse utses av Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Nuvarande styrelse: Britta Persson, Mårten Sandén, Suzanne Öhman och Annika Lindgren, ordförande.

Hittills har stiftelsen delat ut ungefär 4 miljoner kronor i bidrag till barnkulturella ändamål. Summan av ett enskilt bidrag ligger normalt i spannet 5 000 - 40 000 kr.

Utlysning av stipendier ur stiftelsen Solkatten 2024

Ansökningsperioden var 1-31 mars 2024. Nästa tillfälle blir i mars 2025.