International editions

Bokrättigheter

Från Pippi till Ronja – allting började med böckerna och till slut så blev det hela 34 kapitelböcker och 41 bilderböcker och ett stort antal antologier och samlingar av olika slag. Astrids sista stora roman var Ronja Rövardotter som kom ut 1981. Idag säljs det nästan 3 miljoner Astrid Lindgren-böcker per år i världen. Att en författares verk fortsätter att sälja i stora upplagor trots att inga nya berättelser skrivs är ett tecken på högsta kvalitet och tidlöshet. Astrid Lindgrens skapade odödliga karaktärer som fortsätter att fascinera och vi arbetar aktivt med nya utgåvor på nya marknader så att nya läsare ständigt ska hitta till berättelserna.

Använda texter i antologier och läromedel

Vi får ofta förfrågningar om tillstånd att publicera utdrag i skolböcker och antologier. Det tillåter vi gärna på villkor att utdragen återges direkt som originalet. Det är författarens eget språk och sätt att uttrycka sig som gör böckerna och gestalterna till det de är. Astrid Lindgren talade ofta om det mirakel som sker i huvudet på barnet som läser. Vi vill att de som läser Astrid Lindgrens böcker ska ha möjlighet att skapa sina egna mirakel, och få läsa berättelserna i författarens egen version.

Om du vill publicera texter av Astrid Lindgren i en antologi, tänk då på att:

  • Texten ska publiceras oavkortad och oredigerad
  • Texten får inte användas för att föra fram andra budskap än Astrid Lindgrens egna
  • Texten får inte användas i andra pedagogiska syften än läsning
  • Astrid Lindgren Aktiebolag måste godkänna publiceringen

Vanliga frågor

Får man använda citat av Astrid Lindgren eller citat ur hennes böcker?

Att använda citat i artiklar eller rapporter är normalt tillåtet. Man får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. God sed innebär bland annat att upphovsmannen anges, och att citatet inte är av sådan omfattning att det kommer att utgöra huvuddelen i det nya verket. Citaträtten gäller bara begränsade delar ur ett material, exempelvis i syfte att undervisa eller att vetenskapligt granska texten. För att ett citat ska vara berättigat måste det ske i ett lojalt syfte och utan att kränka upphovsmannen. 

Att placera Astrid Lindgrens citat på produkter som ska säljas, eller att använda citat för att marknadsföra produkter, evenemang, företag, politiska partier, osv, faller inte inom ramarna för citaträtten. För all sådan användning krävs tillstånd.

Jag vill översätta en av Astrid Lindgrens böcker, hur gör jag?

När en bok ska översättas till ett nytt språk så önskar vi att det ska finnas ett förlag eller motsvarande organisation som vi skriver kontrakt med för utgivningen av boken. Detta för att säkra en hög kvalitet på översättning, tryck, distribution och försäljning.

Jag har ett förlag och vill ge ut Astrid Lindgrens verk på ett annat språk, vad krävs?

För de allra flesta större språk finns redan ett eller flera aktiva förlag. Men när det gäller mindre språk, och ibland vissa titlar på de större språken, kan utgivningsrättigheterna vara lediga. Skriv till Astrid Lindgren Aktiebolag om ditt förlag och din nuvarande utgivning, samt vilken/vilka böcker av Astrid Lindgren det är som du är intresserad av att ge ut. Vi ser helst att Astrid Lindgrens böcker översätts direkt från originalspråket svenska.

Till hur många språk har Astrid Lindgrens böcker översatts?

Ingen författare i Sverige har fått sina böcker översatta till så många språk som Astrid Lindgren. Räknar man det totala antalet översättningar av hennes texter till andra språk eller språkvarianter, så finns Astrid Lindgren översatt till 107 språk (2019). Bland världens mest översatta författare hamnar Astrid Lindgren på 18:e plats, enligt UNESCO:s årliga lista.  Här är en lista på alla språken.

Var kan jag få tag i Astrid Lindgrens böcker på andra språk?

Det bästa är att söka böckerna hos nätbokhandeln. Astrid Lindgrens Världs webbutik har utvalda titlar på tyska, engelska, danska och finska. Vi har också sammanställt en lista med förlag som ger ut Astrid Lindgrens verk på andra språk. Om du har svårt att hitta det du söker är du välkommen att kontakta info@astridlindgren.se för att se om boken har blivit översatt till ditt önskade språk. Tyvärr finns inte alltid böckerna i tryck trots att de blivit översatta. Exempel på språk som ofta efterfrågas just nu (2020), men som inte längre finns tillgängliga, är swahili och thailändska.

Vi som jobbar med bokrättigheter på Astrid Lindgren Aktiebolag

Läs mer om några av våra andra rättighetsområden