Astrid Lindgren Company

"Dina brev lägger jag under madrassen"

2012

Typ:
Övrigt
Författare:
Astrid Lindgren, Sara Schwardt
Redaktör:
Lena Törnqvist
Förlag:
Astrid Lindgren Text

Under sitt arbete med att ordna Astrid Lindgrens arkiv spårade Lena Törnqvist denna okända brevväxling som visade sig bestå av cirka 80 brev mellan en ung flicka, Sara, och Astrid Lindgren.

Att det i ålder skilde drygt 50 år bekom ingen av dem. Det var två "besläktade själar" som utbytte tankar om livet, kärleken och hur svårt det är att vara människa.

”Käraste Astrid!
Vi som lovade att inte visa varandras brev för någon! Och nu ska det bli en bok. Jag vågar inte tänka på vad Sara, 13, hade tagit sig till. Vem som helst kommer att kunna läsa. Allt det som var bara mellan oss. Det skulle vara intressant att veta vad du hade tyckt om det. Du får ju ingen chans att vare sig censurera eller redigera. Nu blir det som vi sa på bibelskolan i Orsa: Allt ska fram i ljuset!
Sara Schwardt"

Boken väckte stor uppmärksamhet när den publicerades. Rättigheterna är hittills (2018) sålda till följande länder: Danmark, Finland, Georgien, Japan, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och Ukraina.

2017 publicerades en fristående fortsättning av Sara Schwardt: "Kära Astrid, det är jag igen".

”Rakt igenom de 80 breven ger Astrid Lindgren Sara självrespekt just genom att utgå från att denna 12-åring klarar av att höra det hon svarar.”
Åsa Beckman, DN

”Man läser inte den här boken, bara. Den händer, den är en händelse.”
Ylva Eggehorn