Omslag En levnadsteckning

Astrid Lindgren – En levnadsteckning

1977

Format
Biography
Author
Margareta Strömstedt
Publisher
Norstedts

När den första biografin om Astrid Lindgren skulle skrivas tog Margareta Strömstedt god tid på sig att fara runt i socknarna kring Vimmerby och leta upp platser och människor med anknytning till Astrid Lindgrens barndom, till hennes släkt och familj. Hon talade med skolkamrater, gamla vänner, folk som arbetat på barndomsgården Näs, sysslingar, fastrar och brorsbarn. Men framför allt talade hon med Astrid, och blev en nära och kär vän. I tre decennier var Margareta Strömstedt Astrid Lindgrens vän, förde ständiga samtal med henne och hade tillträde också till hennes dolda rum. Hon berättar en berättelse ingen annan kunde ha berättat.

En omarbetad och utökad upplaga gavs ut 1999.