Sture Lindgren

Sture Lindgren föddes 1898 i Malmö. Efter studentexamen 1917 studerade han juridik i Lund men bestämde sig för att byta bana och började på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm där han tog examen 1920.

Sture och Astrid Lindgren 1930-talet

Sture och Astrid, 1930-tal

Efter några år i rederibranschen börjar han arbeta på Kungliga Automobilklubben (KAK) där han träffar Astrid Lindgren (då Ericsson). När Astrid och Sture gifter sig, påsken 1931, får Astrids son Lasse hans efternamn, och 1934 föds parets gemensamma dotter Karin. Efter giftermålet blir Astrid hemmafru. Men hon fortsätter att hjälpa sin man vid behov, exempelvis genom att redigera olika publikationer eller ställa upp som tävlingssekreterare vid stora motortävlingar.

1940 värvades Sture Lindgren till Motormännens Riksförbund där han är VD fram till sin död. Han ägnade alltså nästan hela sitt yrkesliv åt bilbranschen trots att han var ointresserad av bilar och aldrig tog körkort. Han arbetade för högertrafik och för utvecklingen av gengasbilar. År 1943 såg han också till att organisationen fick en egen tidning, som fick namnet Motor. Han hade flera internationella uppdrag och Astrid följde med på flera längre resor. Sture Lindgren var en vänlig och humoristisk person som gärna tillbringade tid i goda vänners lag på Stockholms restauranger. Astrid följde med ibland, men föredrog ofta hemmakvällar med en god bok.

Sture dog den 15 juni 1952 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm med Astrid vid sin sida. Astrid Lindgren gifte aldrig om sig och var alltså änka i femtio år.