Vad det är bra...

Vad det är bra att jag har dej,
vad det är bra att jag har dej,
vad det är bra att vi har oss,
och jättebra är det förstås,
att vi får träffas varje dag,
och va' tillsammans du och jag,
för ingen, nej ingen vill va' ensam.
Text: Astrid Lindgren © The Astrid Lindgren Company
Administrerat av Universal Music Publishing AB
Musik: Staffan Götestam och Anders Berglund