Rumpnissarnas visa

Vofför gör vi på dette viset?
Vofför gör vi på dette viset?
Jo för vi gör på det rätte viset!
Jo för vi gör på det rätte viset!
å inte så eller så
å inte så eller så.
Vofför blir det så fel ändå?
Det kan då inte vi förstå!
Nä, det kan inte vi rå för
för vi vet inte själve vad vi gör.
Text: Astrid Lindgren © The Astrid Lindgren Company
Administrerat av Universal Music Publishing AB
Musik: Anders Berglund