Liten visa om huruledes livet är kort liksom kärleken

Flickan sa sisåhär:
det är vår, kom håll mej kär.
Vårens tid är så kort,
snart den rinner bort.
Kärlek kom, o, kom.
Ljuv som vårens blom,
lika skön och lika kort,
svinner lika fort.

Flickan sa sisåhär:
kom, o, kom och håll mej kär
ty min tid är så kort
snart jag vissnar bort.
Nu står jag i blom.
Kärlek kom, o, kom.
Blomningstiden går så fort.
Livet är så kort.

Flickan sa: Kommer höst
finns för mej ej kärlekströst.
Som en dröm svinner bort
så är livet kort.
Men i jordens famn
där jag når min hamn
ska jag ännu sakna den
ljuva kärleken.

Sucka då i min grav
ge mej en att hålla av.
Inget mer ber jag om:
Kärlek kom, o, kom!Text: Astrid Lindgren © The Astrid Lindgren Company
Administrerat av Universal Music Publishing AB
Musik: Georg Riedel